Børn og unge i behandling

.

Børn og unge i behandling

Nogle af de problemer en dårlig tandstilling forårsager kan forhindres, hvis man griber ind i tide - allerede inden de blivende tænder bryder frem i 7-års alderen. Dette gælder især for børn fra en familie, hvor arvelige årsager til en dårlig tandstilling forekommer.


Tidlig behandling af børn

Et tidligt indgreb kan drage store fordele af, at kæben ikke er færdigudvokset og at de blivende tænder endnu ikke er brudt frem - og kan gøre en fremtidig behandling hurtigere og lettere. Nogle store behandlinger kan undgås ved, at man får en mindre behandling i en ung alder.


Vælg selv specialtandlæge

I Danmark har vi en fritvalgsordning, som betyder, at I selv kan vælge, om jeres barn skal have reguleringsbehandling hos en privatpraktiserende specialtandlæge eller hos den kommunale tandpleje.


Hvis I vælger at få udført en behandling hos specialtandlæge Allan Derry i stedet for den den kommunale tandpleje, kan behandlingen ske med offentligt tilskud.


For at komme ind under fritvalgsordningen er der forskellige krav, som skal opfyldes, f.eks. skal barnet udmeldes af den kommunale tandpleje og være vurderet til at skulle have en behandling. Du kan læse mere i Sundhedsministeriets udgivelse “Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje”.


Hvis der ikke findes et behandlingsbehov, som udløser offentligt tilskud, kan behandlingen alligevel udføres, men for egen regning.