You are at:

Menu

Stacks Image 52

Stort overbid

Stacks Image 717
Før
Stacks Image 719
Efter
Da Mette Marie kom til specialtandlægen første gang, var hun 16 år. Overbiddet og hendes tandstilling gav flere problemer: bl.a. at hun bed sig selv i ganen og at hendes tale var påvirket.

Der var også et kosmetisk aspekt: Mette Marie var meget ked at sit store overbid, at tænderne sad meget skævt og at hun viste meget af sit tandkød, når hun smilede.

Mette Maries behandling strakte sig over 3 år og indebar, at hun skulle have både en ortodontisk behandling og en kæbeoperation. Specialtandlægen rettede hendes skæve tænder og lavede to pæne tandbuer. Operationen løftede hendes overkæbe og flyttede hendes underkæbe frem.

Den samlede behandling afhjalp problemerne med overbiddet og ganepåbidningen. Mette Maries tale blev forbedret: hun læsper ikke mere. Hendes tænder er ikke skæve og når hun smiler viser hun ikke længere så meget af sit tandkød. Hun har nu fået et smil, hun er glad for at vise frem og et funktionelt bid, som ikke påvirker tænder, tandkød, kæber og tale negativt.
Stacks Image 782
Før
Stacks Image 788
Efter
Stacks Image 739
Før
Stacks Image 744
Efter
 You are at: