You are at:

Menu

Stacks Image 52

Priser


En almindelig behandling med tandregulering betales af patienten selv. Prisen afhænger af, hvilken behandling, der er tale om, og hvor lang tid den tager.

Det er svært at sige noget generelt om prisen på en behandling, men efter den første konsultation, lægger specialtandlægen en behandlingsplan og laver et overslag på, hvad behandlingen koster. Herefter kan du så vurdere, om du ønsker at gå i gang med tandreguleringen. 


Børn, 16-18 år

I Danmark har vi en fritvalgsordning, som betyder, at I selv kan vælge, om jeres barn skal have reguleringsbehandling hos en privatpraktiserende specialtandlæge eller hos den kommunale tandpleje. 

Hvis I vælger at få udført en behandling hos specialtandlæge Allan Derry i stedet for den den kommunale tandpleje, er behandlingen gratis.

For at komme ind under fritvalgsordningen er der forskellige krav, som skal opfyldes, f.eks. skal barnet være 16-18 år, udmeldes af den kommunale tandpleje og være vurderet til at skulle have en behandling. Du kan læse mere i Sundhedsministeriets udgivelse “Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje”.

Hvis der ikke findes et behandlingsbehov, som udløser offentligt tilskud, kan behandlingen alligevel udføres, men for egen regning.


Gratis behandling med kæbekirurgi

Hvis problemerne med tandstilling og kæbe er så alvorlige, at en kæbeoperation kommer på tale, og det skønnes at være den eneste udvej, så betales operationen og tandreguleringen af det offentlige - og er altså gratis for patienten.


Sådan foregår betalingen

Betalingen fortages løbende, dvs. at du ikke betaler alt på én gang, men i afdrag gennem hele behandlingsforløbet.
 You are at: